2 bin 500 polis alımı müracaatları başlıyor! 2022 PMYO polis alımı müracaat ekranı ve kaideleri

Polis olmak isteyenler için 2022 yılı PMYO giriş imtihanı duyurusu yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacağı açıkladı. Öncelikli olarak lise mezunu adayların müracaatta buluna bileceği polis alımı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (TYT) puan tipinden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olma ve şehit ve görev malulü olanların eş ve çocuklarının için en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olma kaidesi aranıyor. Müracaat koşulları ve haline ait merak edilen öbür tüm ayrıntılara ise haberimizde…

POLİS ALIMI MÜRACAATLARI NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Polis Meslek Yüksekokulu polis alımı müracaatları 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 5 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

PMYO POLİS ALIMI MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?

Adaylar üstte belirtilen tarihler ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak müracaatlarını kolay kolay yapabilecek. 

Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitimini sonunda muvaffakiyet ile tamamlayan adaylar polis memuru olarak atanacak.

PMYO MÜRACAAT EKRANI
PMYO MÜRACAAT REHBERİ

PMYO MÜRACAAT KILAVUZU

POLİS ALIMI (PMYO) MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı TYT puan cinsinden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve görev malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları İmtihanı TYT puan çeşidinden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan yahut Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, imtihanın yapıldığı yılın ekim ayının birinci günü prestijiyle (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi prestijiyle (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri ortasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa uzunluklu olmamak, vücut kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

e) Sıhhat durumu istikametinden, Sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe alışılmamış mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile;

1) Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasî partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

i) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir mahzuru bulunmamak.

Yorum yapın