Hastanelere yönelik yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Yönetmelikle, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Türkiye Kök Hücre Uyum Merkezi (TÜRKÖK) direkt üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.

KAMU VE ÖZEL HASTANELERE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Belli bir uzmanlık kolunda faaliyet gösteren kamu ve özel bölüme ait hastanelere yönelik de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen şart ve standartları sağlayanlar, üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırılacak.

Bu şart ve standartlar şöyle:

Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön müsaade, takım, ruhsat ve faaliyet müsaadesi bahisleri mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Hastanenin yapı kullanım müsaade evrakında yahut yapı kayıt dokümanında kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8 bin metrekare olacak.

Hastanenin en az 75 yatak yahut üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75’ten az olan hastaneler tıpkı vilayet içerisinde planlamadan istisna, farklı vilayetler ortasında planlama kriterleri çerçevesinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilgili unsuruna uygun olmak kuralıyla öbür bir özel hastaneden yatak devralabilecek.

Hastanenin uzman doktor sayısı, hizmet verdiği ana branşta en az 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz tabip bulundurulması mecburî tutulacak.

Hastane, tıpta uzmanlık ana kısımlarından yahut yan kısımlarından birinde temel hizmet kısmı kapsamında hizmet verecek. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sıhhat hizmetleri için öteki branşlarda gereksinim olan takımları, temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilecek.

Hastanede uzman tabip sayısının en az 2 katı hemşire, bayan hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sıhhat tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunacak.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SIHHAT HİZMET SUNUCULARININ İZLEME VE KIYMETLENDİRME KRİTERLERİ

Üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için belirli bir uzmanlık kolunda sıhhat hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısının en az 4 bin ve A-B-C kümesi ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının en az yüzde 15 olması gerekecek.

Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen müddetlerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ait iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik kararlarına nazaran basamaklandırılacak.

Yorum yapın